The-Lonely-Push-Biker

Registratiesysteem

Tijdens de fietsreizen zijn algemene gegevens van de fietstochten dagelijks in een notitieboekje en database vastgelegd. De fietsgegevens zijn opgedeeld in direkte en indirekte gegevens en opgeslagen in een relationeel databasemodel. Direkte routegegevens zijn objectieve gegevens, die afkomstig zijn van de fietscomputer, fietskaart en horloge, en zijn in aparte tabellen vastgelegd. Direkte routegegevens zijn datum, vertrektijd, vertrekplaats, via, aankomsttijd, aankomstplaats, afstand, effectieve fietstijd, snelheid en algemene opmerking van over fietsroutes. Indirekte routegegevens zijn subjectieve gegevens, die niet direkt meetbaar zijn. De zwaarte- en waarderingsfactor en bergcategorieën zijn niet-direkt meetbare gegevens en zijn via een vast beoordelingssysteem afgeleid. Andere rondreizende fietsers kunnen deze indirekte gegevens anders ervaren, zodat er geen enkele rechten aan het beoordelingssysteem ontleend kunnen worden. Voor meer informatie over de bepaling van indirekte gegevens wordt u verwezen naar webpagina 'beoordelingssysteem'.