The-Lonely-Push-Biker

Beoordelingssysteem

Inleiding van beoordelingssysteem

De door de fietser opgedane ervaring kan het beste vastgelegd worden door een beoordelingssysteem te hanteren, die een vergelijking van fietstochten enigszins mogelijk maakt. Het beoordelingssysteem bevat twee criteria, die voornamelijk gebaseerd zijn op de ervaringen van fietsers. De volgende paragrafen geven uitleg over de gebruikte methoden om resp. de waardering, bergcategorie en zwaarte van een fietstocht te kunnen bepalen.

Waarderingsfactor van fietstocht

De beoordeling van een fietsroute omvat een kritische blik op de fietsroute, waarbij toeristische trekpleisters, (historische) bezienswaardigheden, karakteristiek landschap en natuurfenomenen in een regio de aantrekkelijkheid van een fietsroute bepalen. De waardering van de fietsroute wordt in onderstaande figuur weergegeven en heeft ook betrekking op afwisseling en diversiteit in natuur en landschap op regionaal als lokaal niveau. Er is sprake van diversiteit en/of afwisseling in natuur en landschap op lokaal niveau, indien de diversiteit en/of afwisseling zich beperkt tot een straal van 30 kilometer rondom de vertrekplaats. Diversiteit en/of afwisseling in natuur en landschap op regionaal niveau wordt bepaald over een fietsafstand groter dan 50 kilometer, waarbij de fietsroute hemelsbreed van vertrekplaats tot aankomstplaats gemeten wordt.

Waarderings-factor
Omschrijving
1
Sporadisch afwisseling/diversiteit in natuur en landschap op regionaal niveau waar te nemen, weinig (historische) bezienswaardigheden of ontbreken van toeristische trekpleisters en activiteiten
2
Afwisseling/diversiteit in natuur en landschap op regionaal als lokaal niveau waar te nemen, diverse (historische) bezienswaardigheden, activiteiten en veel toeristen
3
Veel afwisseling/diversiteit in natuur en landschap op regionaal als lokaal niveau waar te nemen, veel bezienswaardigheden & activiteiten en extreem veel toeristen

Bergcategorieën

De bergcategorie wordt bepaald door het hoogteverschil, gemiddelde hellingspercentage en minimale fietsafstand. De bergcategorieën zijn in onderstaande figuur vastgelegd. De factoren worden gebruikt om de fietsroute te kunnen classificeren naar zwaarte. De effectieve fietssnelheid op een (zeer) steile bergflank (> 8 %) ligt tussen de 4 en 6 km/uur afhankelijk van de hellingspercentage. De minimale afdaalsnelheid ligt rond de 55 km/uur en kan tot ruim boven de 70 km/uur oplopen. Minder steile bergflanken kunnen met een fietssnelheid tussen de 6 en 10 km/uur, waarbij de hellingspercentage varieert tussen de 4 en 8 procent. De maximale afdaalsnelheid ligt rond de 55 km/uur. Hellingspercentage groter dan 16 procent zijn met een zwaar beladen fiets nauwelijks te bedwingen en de afdaalsnelheid op dit soort hellingen is niet maximaal vanwege de bochten en tegenliggers.
 
Categorie
Omschrijving
4
(    0 < Hoogteverschil < 250 m)   en ( 0 < gemiddelde hellingspercentage < 4 %) en ( 0 < afstand < 6 km)
3
(200 < Hoogteverschil < 400 m)   en ( 4 < gemiddelde hellingspercentage < 7 %) en ( 3 < afstand < 10 km)
2
(400 < Hoogteverschil < 700 m)   en ( 4 < gemiddelde hellingspercentage < 7,5 %) en ( 8 < afstand < 20 km)
1
(700 < Hoogteverschil < 1000 m) en ( 7 < gemiddelde hellingspercentage < 9 %) en ( 10 < afstand < 13 km)
H
(Hoogteverschil > 1000 m) en (gemiddelde hellingspercentage > 7,0 %) en afstand > 13 km)

Zwaartefactor (Fysieke conditie)

De fysieke conditie van de fietser worden voornamelijk bepaald door het af te leggen hoogteverschil, de afstand van de beklimming, de steile heuvels op het traject en de gemiddelde hellingspercentages bij de beklimming van een berg. De gesteldheid van het wegdek beïnvloedt het fietsen, want fietsen over gravelwegen is zwaarder dan over geasfalteerde wegen. De gemiddelde effectieve fietssnelheid is afhankelijk van wel of geen 25 kilogram aan bagage, type wegdek, weersomstandigheden, traject en fietsmateriaal.
 
Voor de fietstochten in diverse landen is bij de beoordeling van de zwaarte rekening uitgegaan van een 18 kg zware fiets Koga Myata Worldtraveller met bagage van 25 t/m 30 kilogram. De fiets Koga Myata Worldtraveller heeft kleinere wielen (26 inch) en bredere banden met groter profieloppervlak (Marathon Schwalbe XR, profielband voor grip op gravelwegen en onverharde wegen), waardoor de rolweerstand veel groter is dan een ultralichte racefiets van Cannondale of Trek met een wielbasis van 28 inch en dunne banden. Deze beoordelingen omvatten verder een eigen perceptie en kunnen door wedstrijdrijders, fietstoeristen of vakantiefietsers anders ervaren worden.
Onderstaande figuren geven de benodigde fysieke conditie (resp. in- of exclusief 25 kg bagage) van de fietser weer. Het type wegdek (verhard, onverhard, asfalt of gravelweg) en weersomstandigheden zijn bij het toekennen van de zwaartefactoren buiten beschouwing gelaten. De zwaartefactor van een fietstocht wordt weliswaar door de gemiddelde snelheid en bergcategorieën bepaald, echter is géén direkte aanwijzing op het bestaan van een lineair verband tussen de zwaartefactor en effectieve snelheid. Een verdubbelde toename van het zwaartefactor betekent niet dat de gemiddelde snelheid met factor twee afneemt. De opgenomen bergcategorieën in de zwaartefactor heeft betrekking op beklimmingen en afdalingen op de bergflanken.

Zwaartefactor
Omschrijving (inclusief 25-30 kg bagage)
1
Licht, (traject per 80 km: gemiddelde fietssnelheid >20 km/uur)
2
Licht - Middelmatig zwaar, (gemiddelde fietssnelheid 16-20 km/uur) incl. bergen van 3e en 4e categorie
3
Middelmatig zwaar - Zwaar, (gemiddelde fietssnelheid 12-16 km/uur) incl. bergen van 2e en 3e categorie
4
Zwaar - Extreem zwaar, (gemiddelde fietssnelheid 8-12 km/uur) incl bergen van 1e of buiten categorie

Zwaartefactor
Omschrijving (exclusief bagage)
1
Licht, (traject per 80 km: gemiddelde fietssnelheid >23 km/uur)
2
Licht - Middelmatig zwaar, (gemiddelde fietssnelheid 18-22 km/uur) incl. bergen van 3e en 4e categorie
3
Middelmatig zwaar - Zwaar, (gemiddelde fietssnelheid 14-18 km/uur) incl. bergen van 2e en 3e categorie
4
Zwaar - Extreem zwaar, (gemiddelde fietssnelheid 10-14 km/uur) incl bergen van 1e of buiten categorie